Sellihca_logo.gif

Håland Instrumentering AS er kvalifisert av olje- og operatørselskapenes felles kvalifikasjonsordning for leverandører - Achilles (leverandør nr. 24581) og Energiselskapenes kvalifiseringsordning - Sellihca (leverandør nr. 106098) :

 Achilles_2010.gif   Sellihca_2010.gif