Håland Instrumentering AS er kvalifisert av olje- og operatørselskapenes felles kvalifikasjonsordning for leverandører - Achilles JQS (leverandør nr. 24581):

 Achilles Sertifikat Håland Instrumentering 2019 - 2020