Håland Instrumentering AS har i mange år solgt og utført serviceoppdrag med clamp-on ultralyd mengdemålere.

Vi har nå blitt forhandler i Norge for Katronic, som har svært brukervennlige kvalitets clamp-on flowmetere for både land-, fly- og offshoreindustrien (tilpasset NORSOK krav).

Mer info: www.hi-as.no/Flow-meter-Clamp-on-Portable-Ultralyd-Flowmler-vann 

 

ENGLISH:

Håland Instrumentation AS has for many years sold and performed service with clamp-on ultrasonic flowmeters.

We are now distributor in Norway for Katronic, with userfriendly high quality clamp-on flowmeters for onshore-, aviation- and offshore-industry (in accordance to NORSOK).

More information: www.hi-as.no/Clamp-on-Ultrasonic-Flowmeter-Norway