« Forrige Til hovedoversikt Neste »


Prediktor / sensor trådløs for tilstandsbasert vedlikehold forhandler NorgeIdeation CBM tilstandsbasert vedlikehold Trådløs sensor prediktor Condition Based Maintenance

Ideation CBM er en intelligent og enkel trådløs løsning for "stumt" utstyr. Denne type teknologi vil gi en betydelig reduksjon i vedlikeholdskostnader.

Enheten plasseres enkelt og raskt direkte på utstyret, f.eks. sikkerhetsventiler.
Den trådløse prediktoren oppdager / detekterer kun unormale forhold (ACD / Abnormal Condition Detection) for utstyret (temperatur, vibrasjon, støy, lekkasje m.m.)
Informasjonen som oppdages lagres i enheten, og sendes trådløst via standardisert Bluetooth teknologi til f.eks. mobiltelefon, nettbrett o.l. Dette kan sendes videre via 4G/5G nettet til en skyløsning.
Innebygget batteri med opp til 15 års levetid.

Evt. litt mer informasjon om bl.a. bruksområder og en illustrasjon, se her.

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

Mer info:

www.ideationcbm.com