« Forrige Til hovedoversikt Neste »

Temperatur_transmitter_måler_ABB_Partner_Forhandler_Norge

ABB_Feltinstrumenter_Norge_Nivå_Flow_Trykk_Temperatur_Vestlandet

Om ABB og Håland Instrumentering AS
ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi. Håland Instrumentering AS inngikk juli 2016 en samarbeidsavtale om salg av ABBs prosessinstrumenter og blir deres lokale distributør.

ABB er en kvalitets produsent av bl.a. FLOW, TEMPERATUR og TRYKK INSTRUMENTER

Produktene omfatter bl.a. trykk og temperatur transmittere. Innenfor flow kan vi tilby elektro magnetiske, termiske, vortex og swirl flow transmittere.

ABB har et standardisert og brukervennlig brukergrensesnitt innenfor:
- trykk og temperatur transmittere
- elektro magnetiske, thermiske, vortex og swirl flow målere / transmittere

ABB har over 100 års erfaring med instrumenter og et bredt produktspekter innenfor nevnte kategorier og i disse årene har de opparbeidet en betydelig kompetanse som gjør at de i dag møter nasjonale og internasjonale standarder. ABB har i mange år vært en av de ledende aktørene i det norske offshore og onshore markedet, og har en betydelig referanseliste både nasjonalt og internasjonalt.

Differansetrykk_måler_Norge_Differential_pressure_transmitter_Forhandler_ABB_Håland_Instrumentering

For mer info om bruksområder for forskjellige ABB instrumenter på olje & gassinstallasjoner og anlegg - se s 4 i brosjyren her (6MB).

ABB har et stort globalt støttenettverk - vi gir lokal service og support hvor og når du trenger det. Håland Instrumentering AS er nå en del av dette ABB nettverket.

Se evt. pressemelding om Håland Instrumentering AS som ny ABB partner.

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no 

Evt. mer info:

   Flow: www.abb.com/flow                   Trykk: www.abb.com/pressure                   Temperatur: www.abb.com/temperature