«Forrige Til hovedoversikt Neste»

 

Akustisk gass detektor Gassonic forhandler Norge

MSA Gassonic er verdens ledende produsent av faste akustiske gass lekkasje detektorer for olje- og gassindustrien.

Gassdetektorene leveres iht. til de norske kravene. Gassonic sine akustiske gassdetektorer er egnet for umiddelbar og pålitelig deteksjon av gasslekkasjer i trykksatte prosess anlegg i eksplosjonsfarlige områder on- og offshore.

Gassdetektorene detekterer den ultrasoniske støyen(25KHz) som genereres av gass lekkasjer fra trykksatte prosess anlegg. Detektorene detekterer små gass lekkasjer helt ned til 0,1Kg/sek, på en avstand opp til 20 meter. Før gass lekkasjen klarer å bygge seg opp til et farlig potensiale. Detektorene er ikke påvirkelige av vær og vind, noe som gjør plassering og forutsigbarheten til detektoren meget enkelt.

Akustisk gass detektor fra Gassonic Forhandler Norge

Den nye Gassonic Observer-i har "Features Artificial Neural Network" (ANN) teknologi som skiller mellom reelle gasslekkasjer og falske alarmkilder. Detektoren har 4-20mA og HART utgang til kontroll systemet. Observer-i har inkludert SENSSONIC™ selvtest teknologi som gjennomfører en ekstern selvtest på detektoren, noe som forbedrer påliteligheten til den nye Gassonic detektoren. Kombinasjonen med punkt gassdetektorer og linje gassdetektorer sammen med Gassonic akustiske detektorer gjør at en får et optimalt gass varslings anlegg. 

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

Mer info:

Gassonic Observer-i
Gassonic Surveyor