«Forrige Tilbake til hovedoversikt Neste»

Flow glass indikator Jacoby Tarbox forhandler Norge

For de fleste i Norge er Clark Reliance Corporation som leverandør ukjent, men under dette firma leveres de mer kjente produktene Jerguson (nivåglass) samt Jacoby Tarbox (flow glass).

Jerguson ble  introdusert  i det norske offshore og onshore markedet av amerikanske oljeselskaper som var i etableringsfasen på den norske sokkel i 60 årene. Gjennom disse 50 år har produktene vært i drift  på  de fleste installasjonene i Norge, og blir i økende grad benyttet innenfor den petrokjemiske industrien.  Jerguson har et betydelig produkt spekter som omfatter nivå glass for 690 bar med  temperatur helt opp til 316 C. Produktet  tilfredstiller  kravene i  Norsok   I-001 rev4 samt Statoil TR3032. Nivå glassene kan leveres i de fleste maskinerbare materialer i.h.h.t  Norsok M-650.

Nivå glass Level Gauge Jerguson fra Clark Reliance Forhandler NorgeGjennom selve nivå glasset eller se-glasset om du vil, kan du visuelt se hvilke væskenivå du har i din tank. Det blir i mange sammenhenger også benyttet som referanse instrument for de andre nivåmålinger på tanken.

Jacoby Tarbox sine flow glass gir deg en effektiv måte å se væsken eller tørr stoffets tilstand som strømmer i røret. Dette er en kostnadseffektiv løsning for å verifisere belegg dannelse, partikler og strømningsretning i din applikasjon. De kan leveres i flenset eller skrudd utførelse med dimensjoner fra 1/8" til 16".

Produktene  er benyttet gjennom mange år både for offshore og onshore  installasjoner i Norge, og har en betydelig referanse liste både nasjonalt og internasjonalt

Mer info:

www.clark-reliance.com