Grunnlegger og utviklingssjef Lee Richman av Senscient ELDS laser linje gassdetektoren hører du foredrag av og treffer på Offshore instrumentering 2015 (seminarer og utstilling, 10-11 juni, Stavanger).

Mer info om seminarene: https://www.tekna.no/offshore-instrumentering#kursprogram 

Mer info om Senscient laser linje gass detektoren: http://www.hi-as.no/Laser-Gass-deteksjon-Senscient