UNØDVENDIG DYRT VEDLIKEHOLD?
Trådløs beskjed ved unormal tilstand (temperatur, vibrasjon el. lekkasje)

Reduser vedlikeholdskostnadene med Ideation CBM intelligent og trådløs sensorteknologi
som overvåker og sender beskjed/alarm i sanntid når unormal tilstand oppdages på utstyret.

Enheten plasseres enkelt og raskt direkte på utstyret, uten kabling.

Tilstandsbasert vedlikehold trådløs intelligent sensor CBM Condition Based Maintenance Predictor Ideation

For tilstandsbasert vedlikehold (CBM).
Forenkle og spar unødvendig vedlikeholdsarbeid.
Unngå driftstans og nedetid.

Eksempler på noen bruksområder:
Overvåk og oppdag unormale tilstander av lekkasje, temperatur eller vibrasjon på utstyr ved f.eks.:
- lekkasjer fra sikkerhetsventiler (gjennom akustisk deteksjon av små- og pop-lekkasjer)
- lekkasjer fra aktuerte on-off ventiler
- lekkasje fra flenser på rørledninger for å unngå farlig forurensing og redusere utslipp
- temperatur overvåkning i isolasjonen på isolert utstyr for å unngå f.eks. kondensering med påfølgende korrosjon, offshore og onshore
- vibrasjoner i foringer/lager på pumper
- vibrasjon på ventilasjonsvifter i tunell himling for å unngå uønsket belastning på innfesting
- vibrasjoner i motorer
- .....

Gjør overvåkningen og installasjonen enkelMed lavt behov for service på utstyret for overvåkning.
Ideation CBM muliggjør tilstandsbasert vedlikehold (CBM) for mange typer utstyr.

Ex (ATEX Ex 2G Ex ib IIC T4 Gb).
Lang levetid på batteri (opptil 15 år).

Informasjonen som registreres blir lagret i enheten, og sendes trådløst via standardisert Bluetooth teknologi (BLE5) til f.eks. mobiltelefon, nettbrett o.l. 
Enheten kan også sammen med SMART gateway og 4G/5G nettet videresende informasjonen til en skyløsning.

Illustrasjon Ideation CBM tilstandsbasert vedlikehold Tradløs_intelligent sensor predictor CBM Condition Based Maintenance

Enkel illustrasjon med Ideation CBM trådløs prediktor som sender signal via Bluetooth til SMART enhet (IoT). Som når unormale og endrede forhold detekteres videresender alarm og informasjon til mobil enhet (telefon / nettbrett) og/eller til "skyen" koblet opp mot mobil enhet.

Ideation_trådløs_intelligent_predictor_sensor_CBM_tilstandsbasert_vedlikehold_Condition_Based_Maintenance
Trådløs intelligent prediktor/sensor som detekterer og lokaliserer unormal tilstand.


Kontakt oss - for mer informasjon 
    eller uforpliktende gjennomgang og kartlegging av dine behov og utfordringer.
Tlf 5171 9700  el.  post@hi-as.no


Sensor predictor for tilstandsbasert vedlikehold Trådløs CBM Condition Based Maintenance fra Ideation