«Forrige Til hovedoversikt Neste»


Gassdetektor Simrad Simtronics GD10P

Simtronics er en anerkjent norsk produsent av avanserte gassdetektorer for onshore og offshore industri. Selskapet har mer enn 25 års erfaring i å levere gass detektorer for bruk i applikasjoner som spenner fra fyrrom til offshore petrokjemiske anlegg.  Deres detektorer brukes over hele verden for å beskytte liv og verdier.

Simtronics lager sine Infra – Røde punkt gassdetektorer basert på deres halvleder sensor " Sim Source " sensor.  Deres modell GD10P gass detektor har vært en suksess og blitt en «standard» når det gjelder gass detektorer for den norsk olje-og gassindustrien .

Gassdetektor Simrad Simtronics GD10PE

I tillegg har de utviklet GD10PE, som er en mer følsom detektor enn den opprinnelige GD10P.  Utviklet spesielt for deteksjon av brennbare gasser i ventilasjons kanaler, hvor der er strengere krav til tidlig deteksjon.

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no 

 Mer info:

www.simtronics.no
GD10P IR punkt detektor (pdf)
GD10PE IR ext. for duct (pdf)