Ventiler

VENTILER FOR INSTRUMENTERING OG PROSESS: for høy- og lavtrykk, topside og subsea. Samt prosesskontrollventiler, reguleringsventiler, sikkerhetsventiler og aktuerte on-off ventiler.