Personvernerklæring

for Håland Instrumentering AS

Personvernerklæring

Denne personvernerlæringen gjelder for Håland Instrumentering AS
Org.nr. 985370761

Opplysninger som behandles
Håland Instrumentering AS har behov for å samle inn og behandle personopplysninger i sitt daglige virke både generelt og sin nettside.

Hvilke personopplysninger behandles?
– Kunde- og leverandørnavn
– Kontaktperson/Stilling
– Firmaadresse
– Telefon nr. og e-post adresse

Hvor hentes opplysningene fra?
Håland Instrumentering AS samler inn opplysninger gjennom kontaktskjema på våre nettsider samt korrespondanse relatert til våre oppdrag.

Hva er formålet?
Målet med å samle inn kontaktinformasjon og ha et kontaktskjema kunde kan sende til oss er for å kunne tilby våre produkter, tjenester og service samt svare kunder og leverandører på henvendelser de måtte ha.

Hvordan lagres opplysningene?
Informasjonen innhentet lagres på lokal server i vårt CRM system og Visma Global.

Utlevering av informasjon til tredjepart
Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Håland Instrumentering AS bruker underleverandører på enkelte data-, drift- og administrasjonstjenester. Håland Instrumentering AS som behandlingsansvarlig har inngått databehandleravtaler med våre databehandlere.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Håland Instrumentering AS er forpliktet overfor sine oppdragsgivere på enkelte service oppdrag offshore å innhente personopplysninger.
Håland Instrumentering AS utfører elektroniske spørreundersøkelser om kundetilfredshet. Vi vil alltid informere om formålet med undersøkelsen og hvorvidt den er anonym eller ikke. Håland Instrumentering AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er opplyst i spørreundersøkelsen.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår behandlingsansvarlig.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysningene i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykke tilbake. Håland Instrumentering AS forholder seg til norske lover og regler i sitt arbeid.

Kontaktinformasjon
Telefon: +47 51719700
E-post: post@hi-as.no
Håland Instrumentering AS
Tangen 12, 4072 RANDABERG
Behandlingsansvarlig:
Terje Håland
Arvid Eie

Rev01_Jan-2019_-_GDPR-personvern

Del på: