Kundehistorier

Eksempler hvordan våre kunder får fordeler og nytteverdier med løsninger innen:

Brann- og gassdeteksjon, Ventiler og Feltinstrumentering

BRANN- OG GASSDETEKSJON

Komplett brann og gass utstyr til ny plattform:

Bistå ved valg av egnet utstyr, faglig støtte til prosjektteam, leveranse av produkter, assistanse ved igangkjøring på plattform, dokumentasjon. (Aibel, Equinor Gudrun plattform)

Utskifting gassdetektorer i ventilasjonskanaler:

Forslag løsning ny laserteknologi med mindre vedlikeholdsbehov, støtte prosjektteam, levere produkter, igangkjøring offshore, dokumentasjon. (Equinor Energy, Statfjord B & C plattform)

Erstattet brannalarmsystem:

Prosjektleveranse med kartlegge behov, design av nytt system, levere produkter, montere, teste og igangkjøre systemet offshore, oppdatering av tegninger. (Teekay – Foinaven FPSO, UK)

VENTILER

Oppgradering ventilløsning beskytter mot trykkbølger i rør:

Ventilberegninger ved nye driftsforhold, anbefale kostnadseffektiv og arealbesparende løsning med økt kapasitet, vedlikehold av ventilene, levere paneler for økt kapasitet, dokumentasjon. (Equinor Energy, Mongstad landanlegg – Johan Sverdrup oppgradering)

Ny sikkerhetsventil løsning forhindre nedstenging av produksjon:

Ut fra kundens krevende driftsforhold med høy vedlikeholdsfrekvens på sikkerhetsventil utviklet vi sammen med produsenten en ny løsning. Som muliggjør kontinuerlig drift da kan ta ut en av to piloter på sikkerhetsventilen for vedlikehold.

Eget design av subsea kuleventil:


Bygging, testing, dokumentasjon.
(TechnipFMC / Equinor Energy, levetidsforlengelse Snorre feltet)

FELTINSTRUMENTERING

Levetidsforlengelse av nivåmålere:

Fremskaffe driftserfaringer, delta med råd og anbefalinger i valg av utstyr, levere produkter, dokumentasjon. (Norske Shell, Draugen plattform)

Modernisere flowmåling:


Delta i kartlegging, anbefale løsning, assistere under oppstart (offshore), dokumentasjon. (Norske Shell, Draugen plattform)

Ta kontakt nå på telefon eller e-post for å høre hvordan vi kan bidra med løsning til ditt behov.
Eller for flere eksempler.

Del på: