Løsning sikkerhetsventil unngå stans

Ny sikkerhetsventil løsning unngå nedstengning av produksjon under krevende driftsforhold

Kundehistorie – Referanse

INEOS Bamble AS

Lokasjon: Rønningen Industriområde, Bamble
Periode: 2016 – 2017

Kunde: INEOS Bamble AS
Bruksområde: sikkerhetsventil

Pilot operert sikkerhetsventil med høy vedlikeholdsfrekvens p.g.a. begrenset levetid for enkelte interne deler. Utfordringene var store svingende prosesstrykkpulser og prosesstrykk svært nær settrykk.
Vedlikehold av sikkerhetsventilen krevde nedstenging av aktuell produksjonslinje.

Produsenten BH Consolidated utviklet en løsning sammen med kunden basert på en godt utprøvd og eksisterende pilotoperert sikkerhetsventil. Bestående av en dobbel pilotoperert sikkerhetsventil på den samme enheten og en sjalteventil for å lede strømmen gjennom hver pilotventil etter behov ved bruk av et manuelt sjaltehåndtak.

Denne løsningen muliggjør kontinuerlig drift med sjalting mellom pilotene. Hvor en kan ta ut en av to piloter på sikkerhetsventilen for vedlikehold.

To komplette ventilenheter ble bestilt og montert på hver av hovedproduksjonslinjene.

– Dobbel pilotoperert sikkerhetsventil med sjalting mellom ventilene for kontinuerlig drift

Håland Instrumentering AS ansvar og leveranser:

  • Etablere kontakt mellom produktekspert hos produsenten og vedlikeholdsspesialist hos kunden.
  • Avtal et besøk til anlegget sammen med produsentens ekspert for en omvisning og diskusjon av detaljer om utfordringene.
  • Mellomledd mellom kunde og produsent i kommunikasjonen frem til nytt og ferdig produkt.
  • Følge opp produksjonsfremdrift og oppdatere kunde.
  • Avtale og gjennomføre opplæring og inspeksjon før levering.
  • Følge opp mindre endringer i designet etter befaring og før levering.
  • Dokumentasjon.
  • Reservedeler.

Andre levetidsforlengelser fra Håland Instrumentering AS:

– Brann og gass feltutstyr
– Nivå og flow oppgraderinger

Sikkerhetsventiler pressure safety relief valve SRV Pilot ventil opprinnelig løsning

Sikkerhetsventiler pressure safety relief valve SRV Dual pilot med changeover unngå shutdown driftsstans produksjonen

Sikkerhetsventiler pressure safety relief valve SRV Dual pilot Shutdown driftsstans produksjon

Del på: