Komplett brann gass utstyr plattform

Komplett brann- og gassutstyr til ny plattform – faglige råd, leveranse, igangkjøring og dokumentasjon

Kundehistorie – Referanse

Equinor – Gudrun plattform

Location: Gudrun
Periode: 2011 – 2013

Kunde: Aibel , Oslo
Bruksområde: Brann & Gass feltutstyr

Signerte kontrakt med Aibel for levering av ikke adresserbart og adresserbart brann og gass feltutstyr til den nye Gudrun plattformen.

Produkter levert:
– Spectrex 40/40I Triple IR flammedetektorer
– Draeger Pulsar linje gassdetektorer
– Simtronics GD10P IR punkt gassdetektorer
– Autronica adresserbar brann detektorer
– MSA Gassonic Observer-H akustisk gassdetektorer
– MEDC ESD/manuelle meldere

Håland Instrumentering AS ansvar og leveranser:

  • Valg av beste teknologi
  • Levering av detektorer
  • Bistå designgruppe i Oslo
  • Bistå idriftsettelsesgruppe i Haugesund
  • Støtte på stedet i Haugesund
  • Levering av dokumentasjon

Andre levetidsforlengelse tjenester fra Håland Instrumentering AS:

– Ventil oppgradering
– Nivå og flow oppgradering

Brann gass detektor fire gas detector offshore plattform Equinor logo

Brann gass detektor fire gas detector offshore plattform Equinor Gudrun

Brann gass detektor fire gas detector offshore plattform flamme 40-40IR Spectrex

Brann gass detektor fire gas detector offshore plattform akustisk lekkasje Gassonic

Brann gass detektor Draeger Pulsar fire gas detector offshore plattform

Brann gass detektor fire gas detector offshore plattform Autronica MEDC

Brann gass detektor fire gas detector offshore plattform GD10P Simtronics

Del på: