Levetidsforlengelse nivåmålere

Levetidsforlengelse flere nivåmålere, en felles teknologi, Draugen plattform

Kundehistorie – Referanse

Norske Shell – Draugen plattform

Lokasjon: Draugen
Periode: 2014 – 2015

Kunde: Aibel, Kristiansund
Bruksområde: Nivåmåling

Levetiden på prosess instrumentering blir ofte utfordret, men til slutt kommer en til et punkt der det lenger ikke er tilgjengelige reservedeler. Dette var tilfellet på Draugen plattformen, som ble satt i produksjon i 1993.
Totalt 32 tag som inneholdt flere ulike nivåmålings teknologier ble erstattet med Magnetrol displacers/standpipe og guided wave radere.

På grunn av begrenset tilgjengelighet på reservedeler, kan en feil som oppstår medføre en ikke planlagt nedstengning med de konsekvenser dette vil ha.

– Levetidsforlengelse til 2035
– Levering og oppgradering av 32 tag

Håland Instrumentering AS ansvar og leveranser:

  • Involvert i studien og anbefalinger
  • Utskifting av utgåtte instrumenter
  • Tilgang til historiske data
  • Valg av beste applikasjons teknologi
  • Levering av «as built» dokumentasjon

Andre levetidsforlengelses tjenester fra Håland Instrumentering AS:

– Brann og gass feltutstyr
– Ventil oppgradering

Nivmling tank guided wave radar Draugen offshore plattform

Nivmling tank guided wave radar Magnetrol produkter

Nivmling tank radar illustrasjon

Nivmling tank guided wave radar Level transmitter Magnetrol

Del på: