Nytt design av «safety ball check valve» til Jerguson se-glass for nivåmåling

Publisert: 28.04.2017

Ny ventil som er lett å operere. For nivåmåling og se-glass

Nytt design av «safety ball check valve» til Jerguson se-glass for nivåmåling – introduseres nå i Norge av Håland Instrumentering

Det er ikke ofte der er nyheter innenfor «level glass» design eller se-glass som vi også kaller det.
Jerguson som er en av de største leverandørene i verden av se-glass, introduserer et nytt type ventil design som er integrert i se-glassene. I samarbeid med Håland Instrumentering AS for det norske markedet.

Samtlige oljeselskap har i sine egne spesifikasjoner krav om en automatisk stengning i ventil ved en eventuell lekkasje gjennom se-glasset. Denne type ventil blir ofte beskrevet som «safety ball check valve» og vil automatisk hindre og redusere en potensiell lekkasje til et minimum. Som eksempel kan vi henvise til Statoil TR3032, men også Norsok I-001 der dette kravet er spesifikt beskrevet.

Nyheten som presenteres er en mye lettere ventil å operere. Operatørene kan i tillegg visuelt se om ventilen er åpen, stengt eller i by-pass stilling. Ventilens posisjon er ikke mulig å se med dagens tradisjonelle «safety ball check valve» design. Dette er helt klart en stor forbedring og vil øke sikkerheten på slike applikasjoner. I tillegg kan en låse ventil posisjonen, slik at uvedkommende ikke kan endre denne.

Se video med lyd som viser hvordan dette nye designet fungerer og øker sikkerheten (klikk på bilde for å se video):

Link til video Jerguson safety ball check valve

(Evt. direkte lenke til video med lyd: https://vimeo.com/215646244 )

For mer informasjon kontakt: tlf 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

For English:
please see the video with sound, and contact us.

Del på: