Siste nytt fra Magnetrol Guided Wave Radar

Publisert: 29.01.2013

Lansering ny versjon av ECLIPSE Model 706 guided wave radar (GWR) transmitter.

Siste nytt fra Magnetrol Guided Wave Radar

Håland Instrumentering AS lanserer i samarbeid med Magnetrol International siste versjon av ECLIPSE Model 706 guided wave radar (GWR) transmitter. Radaren fremstår i dag som den beste i sin klasse, og kan benyttes på ulike type applikasjoner for både topp nivå og interface nivå målinger.

Magnetrol ECLIPSE Model 706 er utviklet for å kunne oppnå stor nøyaktighet, høy sikkerhet kombinert med maksimal tilgjengelighet. Dette gjør produktet anvendelig i de fleste kritiske målinger innenfor dagens prosess industri. Siste generasjon transmitter inkluderer følgende:

Forbedret Signal Behandling – ECLIPSE Model 706 elektroniske krets gir en vesentlig kraftigere utgangs puls, som medfører en bedre oppløsning av selve ekko kurven. Forholdet mellom signal styrke og bakgrunns støy «signal-to-noise ratio» (SNR) er 3x bedre enn sammenlignbare konkurrerende produkter. Summen av dette sikrer operatør en presis måling for sin applikasjon selv ved ekstrem lav dielektrisk verdier, store måle områder, skum eller andre krevende prosess variable.

Overfyllings sikre prober – Magnetrol er den eneste produsent av “guided wave radar” i markedet som har et komplett utvalg av overfyllings sikre prober. ECLIPSE Model 706 prober måler reelt nivå helt opp til underkant av prosess flens. Dette er meget viktig for å kunne garantere en driftssikker måling. Forbedret diagnostikk – fremtidens brukere av ECLIPSE Model 706 vil få tilgang på et mer optimalisert brukersnitt av utstyr. Egen LCD skjerm presenterer direkte ekko og trend kurver. I tillegg kan ECLIPSE Model 706 forhånds kalibreres før levering slik at selve oppstart av utstyr kan gjøres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

ECLIPSE Model 706 transmitter tilbyr en sikker og kostnadseffektiv nivå og interface måler. Måleren er ikke påvirket av prosess endringer slik som tetthet, dielektrisk verdi, pH, viskositet eller andre prosess variable.

ECLIPSE Model 706 er siste skudd på stammen av GWR fra Magnetrol. Magnetrol lanserte alt i 1999 den første generasjon rader av typen ECLIPSE Model 705. Dette var den første to-leder sløyfedrevet radar for industrielt bruk innenfor nivåmåling.
For mer informasjon: www.hi-as.no/feltinstrumentering/

Håland Instrumentering AS
Håland Instrumentering AS fokuserer på produkter og løsninger innenfor feltinstrumentering og automasjon i det norske olje og gassmarkedet samt landbasert petrokjemisk industri. Det er våre ansatte som danner teamet, og er hoved verdien i selskapet. HI-AS er et profesjonelt selskap innen sitt område og vil kunne tilby kreative fremtidsrettede løsninger. Alle ansatte har opplæring og lang erfaring innen sitt felt. Dette er ingeniører med mange års bakgrunn fra salg og produktansvar innen feltinstrumentering som gjennom tidligere posisjoner har fått med seg en betydelig produkt kompetanse og markedskunnskap.

Del på: