Ny multifase nivåmåler – Genesis fra Magnetrol

Publisert: 02.06.2022

En teknologisk utvikling som gir nøyaktig flerfase-/multifase-nivåmåling i separatorer.

Genesis™ er et teknologisk gjennombrudd for flerfase deteksjon måling fra Magnetrol innen
Time Domain Reflectometry (TDR) som er basis teknologien for dagens Guided Wave Radere (GWR). En bygger videre på mer enn 20 års erfaring med (GWR) i Norge. Dette gir oss trygghet i en velkjent og anerkjent teknologi.
Det er nå mulig å kontinuerlig måle dynamiske nivåer av de ulike fasene i separatorer.

Tankmåling seperatortank nivåmåling flerfasemåling TDR Time Domain Reflectometry Genesis Magnetrol Ametek mengdemåling ultrasonic sensor transmitter

Flerfase/multifase-nivåmålinger finnes i hele prosessindustrien. De er spesielt viktige i olje- og gass, samt petrokjemisk sektor da en effektiv separering av vann og hydrokarboner gir stor økonomisk gevinst.
Da nivåinstrumentering har kommet langt med å måle væsker av ulike typer, er flerfase/interface nivåmåling ofte ansett som den største utfordringen innenfor de ulike måleprinsipper som er tilgjengelig i dag.

Se VIDEO hvordan Genesis™ flerfasedetektor til separator fungerer (se litt nede på siden – eller direkte her:)

Genesis™ flerfasedetektor fra Magnetrol er designet for å måle flere faser i applikasjoner med tykke og dynamiske emulsjonslag:
– Gass
– Totalt nivå (toppen av hydrokarbon væske)
– Toppen av emulsjon («vann i olje»)
– Bunn av emulsjon (vann – «grensesnitt» / vannivå)
– Sand (sediment – ​​«vannbunn»)

Patenterte interne algoritmer prosesserer dynamiske nivå endringer inne i separator.
Måler alle «fem faser»
– Gass-topp av olje
– Olje med vann (topp av emulsjonen)
– Vann med olje (bunn av emulsjonen)
– Sand (sediment)

Signaler sendes fra begge ender av proben:
– «Topp/ned»-signalet gir en klar oversikt over oljelaget
– “Nedenfra/opp”-signalet gir en klar oversikt over vann nivået

Tankmåling seperatortank nivåmåling flerfasemåling TDR Time Domain Reflectometry Genesis Technology Magnetrol Ametek mengdemåler ultrasonic sensor transmitter

Genesis™ flerfasedetektor fra Magnetrol lanseres nå som et alternativ inn i nye prosjekter, men også som en direkte utskifting av nåværende målere, f.eks basert på radioaktivt måleprinsipp.
Det benyttes patenterte «topp/ned» og «bunn/opp»-signaler sammen med avanserte nivå deteksjons algoritmer. Dette gir et stort anvendelsesområde innenfor multifase/grense snitt applikasjoner, fra svært lette hydrokarboner til vannbaserte medier.

Ved applikasjoner der det er fare for produktoppbygging av prober, krever NORSOK I-001 en spyleanordning. Dette er nå integrert i proben, og spylefrekvens tilpasses den enkelte applikasjons behov.

Mer informasjon:

Mer informasjon om andre nivå- og flowmåling produktløsninger fra Magnetrol her.

Evt. les vårt nyhetsbrev om ny multifase nivåmåler Genesis™ her.
Meld deg på våre nyhetsbrev her.

Kontakt oss om hvilke behov og ønsker dere har til produktløsninger for nivåmåling i separatortanker eller annen nivåmåling på:
T: 51 71 97 00
E: post@hi-as.no eller direkte til Produktansvarlig feltinstrumentering

Del på: