Nivå- og flowmåling

Nivåmåling Level transmitter measurement MLI Magnetic level indicators GWR Guided Wave Radar Model Pulsar R86 Magnetrol

Nivå og flow transmittere samt nivåbrytere for nivåmåling i tank. Bl.a. med Guided wave radar.
Mer info nedenfor.

Nivåmåling Ultrasonic level transmitter radar sensor tank GWR Magnetrol Ametek forhandler Norge Logo


Magnetrol har et stort utvalg av innovative nivå og flow transmittere samt nivåbrytere.

Nye Magnetrol Genesis er en teknologisk utvikling som gir nøyaktig flerfase-/multifase-nivåmåling i separatorer. Basert på guided wave rader teknologi (GWR). Og har spyleanordning for rengjøring av proben under drift.

Magnetrol er en av verdens største produsenter av nivåmålingutstyr for prosess applikasjoner og i deres produkt spekter inngår blant annet «Guided Wave Radar» nivå transmitter.

De har produkter innenfor de fleste nivåmåling prinsipper og er kanskje mest kjent for sin magnetiske kobling på nivåbrytere. Magnetrol var den første som i 1998 lanserte en lav effekt nivåtransmitter type «Guided Wave Radar» som kan drives av en to leder IS krets.

ankmåling seperator tank nivåmåling flerfasemåling Genesis Magnetrol Ametek mengdemåling ultrasonic sensor transmitter TDR Time Domain Reflectometry
Flerfase-/multifase nivåmåling i separatortank – Genesis

EclipseTM «Guided Wave Radar» kan nå leveres både for topp nivåmåling og interface væske/væske nivåmåling i tank. Denne type måler for tank er nå levert til de fleste nye og eksisterende prosjekter offshore. GWR må ikke forveksles med luftbåren radar som har et helt annet anvendelsesområde og tekniske begrensninger ved nivåmåling.

Ved valg av Magnetrol Guided Wave Radar får du tilgang på det beste produktet i markedet og muligheter for å løse selv de vanskeligste applikasjoner.
Både Norsok I-001 samt TR 3032 anbefaler «Guided Wave Radar» måleprinsippet.
Magnetrol sitt produktspekter gir også tilgang til ultralyd, radar, termisk, kapasitiv, magnetisk, displacer og flottør brytere eller transmittere for nivåmåling.

Aurora er en magnetisk «level gauge» i kombinasjon med en «guided wave radar». Dette gir deg en svært kompakt løsning dersom du har liten plass og begrenset mulighet for tilgang på flens tilkoblinger. Det kan også nevnes at Magnetrol produserer «standpipe» skreddersydd for din tank.
Det kan også leveres flow brytere og transmittere basert på termisk måleprinsipp.
Alle Magnetrols produkter leveres for klassifiserte områder og er tilpasset for røffe applikasjoner.

Produktene er benyttet gjennom mange år både for offshore og onshore installasjoner i Norge, og har en betydelig referanse liste både nasjonalt og internasjonalt.

Nivåmåling instrument for tank Ultrasonic level radar transmitter Magnetic Magnetrol forhandler Norge
Nivåmåling i tank – Aurora

Evt. litt mer informasjon om enkelte produkter / modeller nivåmåling (engelsk).

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

Mer info: www.ametek-measurement.com/magnetrol

Til hovedoversikt Feltinstrumentering produkter.

Del på: