Trådløs prediktor for tilstandsbasert vedlikehold

CBM predictor Condtion Based Maintenance Tilstandsbasert vedlikehold Wireless sensor Ideation Fremhevet

fra IDEATION

CBM predictor Condtion Based Maintenance Tilstandsbasert vedlikehold Ideation

Ideation CBM er en intelligent og enkel trådløs løsning for «stumt» utstyr. Denne type teknologi vil gi en betydelig reduksjon i vedlikeholdskostnader.

Enheten plasseres enkelt og raskt direkte på utstyret, f.eks. sikkerhetsventiler.

Den trådløse prediktoren oppdager / detekterer kun unormale forhold (ACD / Abnormal Condition Detection) for utstyret (temperatur, vibrasjon, støy m.m.)

CBM predictor Condtion Based Maintenance Tilstandsbasert vedlikehold Wireless sensor Ideation
Ideation CBM predictor

Informasjonen som oppdages lagres i enheten, og sendes trådløst via standardisert Bluetooth teknologi til f.eks. mobiltelefon, nettbrett o.l.
Dette kan sendes videre via 4G/5G nettet til en skyløsning.

Innebygget batteri med 10 års levetid.

Evt. litt mer informasjon om Ideation CBM Condition Based Maintenance produktløsning og bruksområder.

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

Mer info: www.ideationcbm.com

Til hovedoversikt Feltinstrumentering produkter.

CBM predictor Condtion Based Maintenance Tilstandsbasert vedlikehold Ideation
Ideation CBM predictor påmontert sikkerhetsventil

Del på: