Trådløs prediktor for tilstandsbasert vedlikehold

CBM predictor Condtion Based Maintenance Tilstandsbasert vedlikehold Wireless sensor Ideation Fremhevet

Trådløs prediktor / sensor for deteksjon av unormale forhold. Gir reduserte vedlikeholdskostnader gjennom tilstandsbasert vedlikehold (condition based maintenance / CBM).
Mer info nedenfor.

CBM predictor Condtion Based Maintenance Tilstandsbasert vedlikehold Ideation

Ideation CBM er en intelligent og enkel trådløs løsning for «stumt» utstyr. Denne type teknologi vil gi en betydelig reduksjon i vedlikeholdskostnader.

Enheten plasseres enkelt og raskt direkte på utstyret, f.eks. sikkerhetsventiler.

Den trådløse prediktoren oppdager / detekterer kun unormale forhold (ACD / Abnormal Condition Detection) for utstyret (temperatur, vibrasjon, støy m.m.)

CBM predictor Condtion Based Maintenance Tilstandsbasert vedlikehold Wireless sensor Ideation
Ideation CBM predictor

Informasjonen som oppdages lagres i enheten, og sendes trådløst via standardisert Bluetooth teknologi til f.eks. mobiltelefon, nettbrett o.l.
Dette kan sendes videre via 4G/5G nettet til en skyløsning.

Innebygget batteri med 10 års levetid.

Evt. litt mer informasjon om Ideation CBM Condition Based Maintenance produktløsning og bruksområder.

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

Mer info: www.ideationcbm.no

Til hovedoversikt Feltinstrumentering produkter.

Predictor sensor for tilstandsbasert vedlikehold Trådløs sikkerhetsventil CBM Condition Based Maintenance mounting safety valve Ideation
Ideation CBM predictor påmontert sikkerhetsventil

Del på: