Nivåglass / seglass

level gauge nivåmåler tank nivåglass seglass Jerguson Clark-Reliance EPL cover Fremhevet

Nivåglass / seglass for måling av volum av væske i tanker, også for høye trykk og/eller temperaturer.
Mer info nedenfor.

Seglass nivåglass level gauge nivåmåler til tank Jerguson Clark-Reliance

Jerguson nivåglass / seglass.

Jerguson – som nå er en del av Clark-Reliance Corporation – ble introdusert i det norske offshore og onshore markedet av amerikanske oljeselskaper som var i etableringsfasen på den norske sokkel i 60 årene. Gjennom disse 50 år har produktene vært i drift på de fleste installasjonene i Norge, og blir i økende grad benyttet innenfor den petrokjemiske industrien.

Jerguson har et betydelig produkt spekter som omfatter nivå glass for 690 bar med temperatur helt opp til 316 C.

Produktene tilfredstiller kravene i Norsok I-001 rev4 samt Equinor TR3032. Nivå glassene kan leveres i de fleste maskinerbare materialer i.h.h.t Norsok M-650.

Gjennom selve nivå glasset eller se-glasset om du vil, kan du visuelt se hvilke væskenivå du har i din tank. Det blir i mange sammenhenger også benyttet som referanse instrument for de andre nivåmålinger på tanken.

level gauge nivåmåler tank nivåglass seglass Jerguson Clark-Reliance EPL cover
Level gauge seglass nivåmåler tank

Nytt design av «safety ball check valve» til Jerguson se-glass for nivåmåling som gjør at en enkelt ser om ventilen er åpen eller ei og mulighet til å låse ventilen.
Se video safety ball check valve (med lyd).
Evt. bilde og mer info: https://www.hi-as.no/safety_ball_check_valve_jerguson/

level gauge nivåmåler tank nivåglass seglass Jerguson Clark-Reliance
Tank level glass

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

Mer produktinformasjon: www.jerguson.com (En del av Clark-Reliance Corporation)

Til hovedoversikt Feltinstrumentering produkter.

Del på: