Coriolis flow meter massemåling

Flowmeter Coriolis mengdemåler massemåler flowmåler med transmitter fra Rheonik

Coriolis flowmeter massemålere for presis flowmåling innen stort måle- og temperaturområde. Også for høye trykk.
Mer info nedenfor.

Rheonik flowmeter flow meter flowmåler coriolis corioliseffekten mengdemåler Logo

Rheonik coriolis gass / væske masse flow målere. 

Coriolis masse flow meter / målere fra Rheonik har et stort måleområde som spenner fra 1,5 g/min til 25 000 kg/min.
Rheonik coriolis flow meter / målere kan benyttes på trykkområder opp til 1 400 bar med et temperatur spenn fra -200 til +400°C.

Flowmeter coriolis mengdemåler massemåler flowmåler Produkter fra Rheonik
Flowmeter Coriolis fra Rheonik

Coriolis gass/væske målere / flowmeter fra Rheonik er benyttet gjennom mange år både for offshore og onshore installasjoner i Norge.
Det kan vises til en betydelig referanse liste både nasjonalt og internasjonalt.

Ved å kontakte Håland Instrumentering AS vil vi assistere dere med den erfaringen og kompetansen vi har innenfor denne type måleprinsipp, og tilføre deg som kunde og dine applikasjoner optimale løsninger.

Flowmeter Transmitter Coriolis mengdemåler massemåler flowmåler fra Rheonik
Flowmeter transmitter coriolis Rheonik

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

Mer info: www.rheonik.com

Til hovedoversikt Feltinstrumentering produkter.

Del på: