Digital prediktor tilstandsovervåkning

Publisert: 03.03.2023

Digital prediktor for tilstandsovervåkning av sikkerhetskritisk utstyr (fra Ideation AS). Se den på Modifikasjonskonferansen.

Møt oss på Modifikasjonskonferansen 21-22 Mars 2023.
(English text below.)

Hvor Håland Instrumentering AS viser i tett samarbeid med Ideation AS en digital prediktor, basert på skyløsning for tilstands overvåkning av sikkerhets kritisk utstyr.

Ideation CBM tilstandsbasert vedlikehold Trådløs sensor overvåkning sikkerhetsventiler Condition based maintenance Nyhetsbrev Aug-22_D5B0182
Digital prediktor for tilstandsovervåkning av sikkerhetskritisk utstyr fra Ideation AS.

IDEATION’s intensjon er å forenkle og gjøre tilstandsbasert vedlikehold rimelig ved å bruke IoT-teknologi. Ingen opplæring eller vedlikehold er nødvendig.

Utstyret har enkel montering og lav bruker terskel. Overvåker temperatur, vibrasjoner og lekkasje. Batteridrevet og trådløs kommunikasjon.

IDEATION’s visjon er å gjøre deteksjon av unormal tilstand og tilstandsbasert vedlikehold (CBM) universelt tilgjengelig.

Minimere HMS-risiko.
Vet nøyaktig hvilke ventiler som åpner POP (potensiell risiko). Vet nøyaktig hvilke ventiler som lekker (faktisk risiko).
Minimerer sannsynligheten for mulige fremtidige alvorlige hendelser.

Predictor sensor for tilstandsbasert vedlikehold Trådløs sikkerhetsventil CBM Condition Based Maintenance mounting safety valve Ideation
Festet på sikkerhetsventil med strips.

Se evt. mer info: www.ideationcbm.no
Og vår nettside om produktløsningen med trådløs prediktor / sensor for deteksjon av unormale forhold på sikkerhetskritisk utstyr.

ENGLISH TEXT:

Håland Instrumentering AS in close cooperation with Ideation AS will launch the first edition of a computer edge predictor during the conference.

IDEATIONS’s Mission is to simplify and make Condition Based Maintenance affordable by utilizing IoT technologies. No training or maintenance required. Easy installation, clamped directly on the equipment. Monitoring of temperature, vibration, and leak. Battery powered and wireless communication.

IDEATION’s Vision is to make Abnormal Condition Detection and Condition Based Maintenance (CBM) universally available.

Minimize HSE risks, knows exactly valves POP (potential risk). Know exactly which valves leak (actual risk). Minimize the probability of potential future incidents and/or catastrophic events.

See more info on IDEATION’s website: www.ideationcbm.com
And on our website.

Del på: