Gass detektorer og gass detektor systemer, faste og mobile

Gassdetektor Gas detector Transmitter Gas leak detector Gasslekkasje gassmåler gassalarm portable portabel MSA Safety Ultima X5000

Bærbare gass målere, faste gass detektorer, små og mellomstore gass kontroll paneler, personlig verneutstyr fra MSA.
Mer info nedenfor.

MSA Safety gassdetektor Gas detector Transmitter Gas leak detector MSA Ultima X5000 Gasslekkasje gassmler gassalarm portable portabel

Gassdetektorer, systemer med panel og verneutstyr.

MSA ble etablert i 1914 og er i dag en av de største produsentene av personlig verneutstyr, bærbare gass målere, faste gass detektorer og små og mellomstore gass kontroll paneler.
Produktene er i samsvar med norske krav.

MSA tilbyr et bredt utvalg av faste gass detektorer for deteksjon av de aller fleste type gasser. Dette gjelder bl.a. for å detektere brennbare gasser, giftige gasser og oksygen mangel. Deres detektorer er avanserte detektorer som bl.a. er basert på elektrokjemisk, katalytisk, metall oksid, foto akustisk, infra-rød og akustisk teknologi.

Gassdetektor Gas detector Transmitter Gas leak detector Gasslekkasje gassmler gassalarm portable portabel MSA Safety Ultima X5000
Gassdetektor MSA ULTIMA X5000

MSA tilbyr et komplett utvalg av bærbare gass detektorer for tidlig varsling hvor det er fare for brennbare eller giftige gasser.

MSA Safety gassdetektor Gas detector Transmitter Gas leak detector MSA Ultima X5000 DUAL sensor Gasslekkasje gassmler gassalarm portable portabel
Gassdetektor MSA ULTIMA X5000 med dobbel sensor

Video MSA ULTIMA X5000 avansert og brukervennlig punkt gassdetektor for gasslekkasjer.
Med godt lesbar skjerm, ingen verktøy nødvendig, to sensorinnganger og lengre kalibreringssykluser.

Video om bl.a. teknologien TruCal som reduserer driftskostnadene og forlenger kalibreringssyklusen i MSA ULTIMA X5000 gassdetektor.

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no


Mer info om MSA produkter innen gass målere, gass detektorer og gass kontroll paneler.
Mer info om MSA ULTIMA X5000 gassdetektor for gasslekkasjer.

Hydrogen. Mer info på MSA sin nettside om: beskytt mennesker og anlegget mot farlige lekkasjer av hydrogengass, hydrogens kjemiske egenskaper og utfordringer m.h.t. sikkerhet, hydrogenapplikasjoner med hydrogengass og produktløsninger for hydrogen gasslekkasjedeteksjon.

Hvordan arbeide trygt med hydrogen: innsikt i prinsippene for hydrogen flamme- og gassdeteksjon. Teknisk fagartikkel / white paper, MSA.

Til hovedoversikt Brann- og gassdetektorer.

Del på: