Ultrasonisk gasslekkasje kamera

gasslekkasje gassdetektor kamera leak detector handheld portable håndholdt Fremhevet bilde

Ultrasonisk kamera for deteksjon av gasslekkasjer med stor nøyaktighet, også på lengre avstander.
Mer info nedenfor.

Distran gasslekkasje gassdetektor kamera leak detector handheld portable håndholdt logo

Ultrasonisk kamera for å avdekke gasslekkasjer.

Distran portable kamera gjør gasslekkasjer synlige gjennom sine ultrasoniske sensorer.
Ultralyden fra en gasslekkasje fanges opp ved hjelp av en avansert sensorteknologi. Frontpanelet har 124 mikrofoner/sensorer som lokaliserer ultralyden, samt et optisk kamera.
Gasslekkasjen vises umiddelbart på skjermen sammen med beregnet lekkasjerate.

Ved hjelp av kameraet kan en raskt inspisere koblinger, flenser, ventiler, pumper m.m. for å avdekke gasslekkasjer.

Det håndholdte og brukervennlige kameraet kan finne og visualiserer alle typer gasslekkasjer med stor nøyaktighet. Inkludert hydrogen, naturgass og instrument-/arbeidsluft.
Kan også avdekke vakumlekkasjer.

gasslekkasje gassdetektor ultrasonisk kamera ultrasonic gas leak detector handheld portable camera sensor natural hydrogen forhandler Norge

Distran kameraet fanger opp gasslekkasjer på lengre avstander, og reduserer behovet for stillas.

ATEX sertifisert for EX sone 2.

Se video av gasslekkasje kamera i bruk på produsenten Distran sin nettside.

gasslekkasje gassdetektor kamera ultrasonisk skjerm display ultrasonic gas leak detector handheld portable camera sensor natural hydrogen forhandler Norge
Bilde av skjerm på kamera som viser gasslekkasje. Se video.

Ta kontakt med Håland Instrumentering: 51 71 97 00 eller post@hi-as.no

Mer info: www.distran.swiss

Til hovedoversikt Brann- og gassdetektorer.

Del på: